You are here

Zapisnik sa sednice #61 od 2. oktobra 2009.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa sednice #61 od 2. oktobra 2009.
Datum donošenja: 02. 10. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći