You are here

Zapisnik sa sednice #62 od 19. oktobra 2009.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa sednice #62 od 19. oktobra 2009.
Datum donošenja: 19. 10. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći