You are here

Zapisnik sa sednice #65 od 25. decembra 2009, 13. i 22. januara 2010.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa sednice #65 od 25. decembra 2009, 13. i 22. januara 2010.
Datum donošenja: 25. 12. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći