You are here

Zapisnik sa vanredne sednice Konferencije suosnivača, 19. januara 2021.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa vanredne sednice Konferencije suosnivača, 19. januara 2021.
Datum donošenja: 19. 01. 2021.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći