You are here

Podrška države Srbije za delegiranje .RS i .СРБ domena

Centralni registar nacionalnih internet domena Srbije, kojim upravlja RNIDS, predstavlja deo globalnog Sistema naziva domena (Domain Name System, DNS), kojim upravlja Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve (ICANN).

Standardna procedura za delegiranje nacionalnih domena od strane ICANN-a opisana je na sajtu Internet uprave za dodeljene brojeve (IANA). Procedura podrazumeva ispunjenje kriterijuma tehničke i administrativne osposobljenosti za odgovorno i kompetentno održavanje registra internet domena, podjednak tretman svih zainteresovanih strana u procesu registracije domena bez diskriminacije, kao i postojanja mehanizama za obezbeđivanje javnosti rada i postojanje podrške radu registra u okviru lokalne internet zajednice i od strane nadležnih državnih organa.

Postupak delegiranja detaljnije je objašnjen na strani "Domeni delegirani RNIDS-u".

Odnosi RNIDS-a sa državom i pravni okvir

Internet domenima se ne bavi direktno nijedan važeći domaći propis, već ovu oblast u Srbiji uređuje privatno pravo. Zbog važnosti Interneta kao informacione infrastrukture, različite državne institucije od samog početka su pružale podršku i pažljivo pratile formiranje i rad RNIDS-a:

  • U postupku delegiranja .YU i .RS domena RNIDS-u od strane ICANN-a, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine potvrdilo je tehničku i organizacionu osposobljenost RNIDS-a za obavljanje poslova registracije nacionalnih internet domena, svojim aktom br. 451-01-01600/2007-01 od 10. 05. 2007.

  • U postupku delegiranja .СРБ domena RNIDS-u od strane ICANN-a, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo potvrdilo je tehničku i organizacionu osposobljenost RNIDS-a za obavljanje poslova registracije nacionalnih internet domena, svojim aktom br. 401-00-00115/2010-01 od 15. 07. 2010, koji je donet u sklopu realizacije Zaključka Vlade o uvođenju nacionalnog domena na ćiriličkom pismu, br. 345-178/2010 od 14. 01. 2010.

  • Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo i RNIDS zaključili su 24. 12. 2010. Sporazum o saradnji, zaveden pod brojem 356-00-9/2010-01, kojim je, u interesu stabilnog funkcionisanja domaćeg dela Interneta i registra internet domena, RNIDS na sebe preuzeo dodatne obaveze u pogledu striktnog poštovanja parametara dostupnosti infrastrukturnih servisa, obezbeđivanja finansijske rezerve za stabilno funkcionisanje i obavezu podnošenja posebnog izveštaja o radu resornom ministarstvu.

RNIDS je u proteklom periodu, osim sa resornim ministarstvima, ostvario dobru saradnju i sa nizom drugih državnih institucija, kao što su, na primer, službe za sprečavanje visokotehnološkog kriminala u okviru MUP-a i Javnog tužilaštva i Zavodom za intelektualnu svojinu.

Upravljanje nacionalnim domenima u svetu

Na sličan način kao RNIDS funkcionišu i mnogi drugi nacionalni registri internet domena u Evropi i svetu, poput registara Velike Britanije, Nemačke, Kanade, Holandije, Češke, Izraela itd. U većini država u Evropi i svetu, model organizacije koja upravlja nacionalnim internet domenima je veoma sličan RNIDS-u, to jest, reč je o pravnim subjektima koji nisu državni organi i najčešće su nedobitne organizacije.

Prema podacima iz studije Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) iz 2003. i istraživanja Udruženja evropskih nacionalnih TLD registara (CENTR) sprovedenog 2011. godine, struktura vlasništva nacionalnih registara internet domena u Evropi izgleda ovako:

Tip vlasništva

Broj organizacija

Procenat (%)

Državno

5

14

Akademske institucije

8

22

Privatno

5

14

Privatno nedobitno

18

50

Ukupno

36

100

Kada se posmatraju registri nacionalnih internet domena u svetu, većina ih je organizovana kao privatna nedobitna organizacija. Na uzorku od 64 registra sa raznih kontinenata, situacija je sledeća:

Tip vlasništva

Broj organizacija

Procenat (%)

Državno

12

19

Akademske institucije

13

20

Privatno

12

19

Privatno nedobitno

27

42

Ukupno

64

100