You are here

Aktivno učešće RNIDS-a na skupu APTLD 84 u Seulu

25. 09. 2023.

Predstavnici Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) prisustvovali su i vrlo aktivno učestvovali u realizaciji programa skupa Udruženja registara nacionalnih domena najvišeg nivoa azijsko-pacifičkog regiona – APTLD 84. Skup je održan u Seulu, u Južnoj Koreji u periodu od 19. do 21. septembra, a razmatrane su teme relevantne organizacijama članicama Udruženja.

Direktor Fondacije RNIDS Dejan Đukić održao je trening na temu razvoja politika koje se tiču ličnih podataka registranata naziva domena. Đukić je o razvoju politika govorio hronološki – od osnivanja nacionalnog registra do stupanja na snagu GDPR-a. Pored toga, govorio je o iskustvima i praksi RNIDS-a kada je reč o rešavanju upita za otkrivanje ličnih podataka registranta. Tokom prvog dana skupa, Đukić je takođe učestvovao na panelu posvećenom nacionalnim domenima i njihovim aktivnostima koje se tiču implementacije Univerzalne prihvatljivosti (Universal Acceptance), a govorio je o kampanjama i inicijativama RNIDS-a.

Rukovodilac Sektora IKT servisa Žarko Kecić bio je učesnik panela koji se ticao praksi registara domena najvišeg nivoa kada je reč o borbi protiv zloupotreba DNS-a (sistema naziva domena). Tokom panela razgovaralo se o statistikama zloupotrebe DNS-a, izazovima sa kojima se i registri nacionalnih domena suočavaju, kao i načinima na koje situacija može da se menja.

Članovi Upravnog odbora RNIDS-a takođe su učestvovali na panelima tokom trodnevnog programa. Danko Jevtović, kao predstavnik ICANN-a, učestovao je na panelu posvećenom ulozi nacionalnih registara domena najvišeg nivoa i perspektivi ove uloge u internet eko-sistemu, koji se menja neverovatnom brzinom. Dušan Stojičević, kao predstavnik kompanije Gransy, bio je učesnik panela koji je imao za cilj da razmotri aktuelne odnose na relaciji registri–registrari (ovlašćeni registra) u domenskoj industriji kakva je danas.

APTLD 84 je okupio više od 200 učesnika, kako virtuelno tako i uživo u Seulu, a prisustvovali su predstavnici regionalnih registara domena, generičkih registara domena, zvaničnici iz vladinog sektora različitih zemalja, predstavnici nevladinog sektora, međunarodnih organizacija i institucija, kao i predstavnici privrede.

Foto: APTLD