You are here

Anketa o ćiriličkom domenu Srbije

23. 04. 2010.
Početkom godine Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) započeo je proceduru za dobijanje lokalizovanog domena najvišeg nivoa koji treba da predstavlja Srbiju na Internetu. Prva faza u ovom procesu se sastojala od organizovanje javne rasprave. Javna rasprava je trebalo da upozna Internet zajednicu šta predstavlja uvođenje lokalizovanog (u našem slučaju ćiriličkog) domena.

 

Na sajtu RNIDS-a je otvoren Forum na kojem je moguće naći informacije o uslovima za uvođenje ćiriličnog domena. Na ovom forumu je vođena diskusija o tome kako bi mogao da izgleda ćirilički domen. Posetioci Foruma su saopštavali svoje predloge, i komentarisali predloge koje su ostavili drugi posetioci Foruma.

 

Od danas je proces koji treba da omogući izbor ćiriličkog domena ušao u drugu fazu. Druga faza se sastoji od ankete koju zainteresovani mogu da popune na adresi www.anketa.rnids.rs. Rezulati ankete će biti iskorišćeni za formiranje liste mogućih ćiriličkih domena.

 

U trećoj fazi izbora ćiriličkog domena, svi zainteresovani članovi Internet zajednice će moći da glasaju za jedan predlog sa liste imena formiranih u drugoj fazi. Predlog koji tada dobije naveći broj glasova biće odabran kao zvaničan predlog koji će biti upućen ICANN-u (Internet korporacija za dodeljena imena i brojeva) za dobijanje lokalizovanog domena najvišeg nivoa Srbije.