You are here

CENTR Jamboree održan u Beogradu

05. 06. 2023.

Najveći godišnji sastanak zajednice koju okuplja CENTR (Udruženje evropskih nacionalnih registara domena najvišeg nivoa) –  CENTR Jamboree održan je u periodu od 31. maja do 2. juna u Beogradu. Fondaciji „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) pripalo je zadovoljstvo da bude domaćin kolegama iz registara nacionalnih domena najvišeg nivoa iz Evrope, ali i drugih delova sveta.

Gotovo 200 učesnika, tokom tri dana, na plenarnim i radnim sesijama, razmatralo je pitanja važna za svakodnevni rad registara, ali i pitanja koja se tiču strateških odluka i perspektive rada registara u svetlu novih trendova i zahteva međunarodne legislative. Dobrodošlicu u Beograd okupljenima je poželeo Dejan Đukić, direktor RNIDS-a, koji je kolegama predstavio rad i istoriju razvoja našeg registra.

Tokom prvog dana razgovaralo se o trendovima u industriji, post-quantum DNS-u, o usporavanju rasta kao problemu ali i prilici. Posebna pažnja posvećena je NIS2 (Network and Information Security) direktivi Evropske unije, te je nakon datog pregleda direktive usledio panel tokom kog se razgovaralo o verifikaciji i validaciji registranta, a u kontekstu navedene direktive. Aleksandar Kostadinović, sistem administrator u RNIDS-u, učestvovao je na panelu i govorio o uticaju NIS2, zaključivši da će ova direktiva svakako uticati na procese u Srbiji, iako možda još nije poznato na koji način i u kolikoj meri. Rekao je da je u toku rad na novom zakonu o informacionoj bezbednosti, koji će inkorporirati aspekte pomenute evropske direktive, a da u radnoj grupi angažovanoj na izradi predloga lokalnog zakona učestvuju i predstavnici RNIDS-a.

U nastavku je razmatrano pitanje saradnje sa ovlašćenim registrima, u kontekstu pomenute NIS2 direktive, a reči je bilo i o novostima koje se tiču legitimnih zahteva za pristup podacima o registrantima domena. Prvi dan je završen još jednom plenarnom diskusijom, tokom koje su predstavnici registara govorili o podizanju svesti krajnjih korisnika o sajber pretnjama. Razgovaralo se o kampanjama koje su registri realizovali, a Dijana Milutinović, samostalna saradnica za marketing i komunikacije, govorila je o kampanji Zašt!ti se, koju je RNIDS realizovao u oktobru 2022. u saradnji sa Mrežom za sajber bezbednost, ali i drugim projektima koje RNIDS podržava (Sajber heroj), kao i važnosti saradnje različitih organizacija kao načinu da se podigne svest o pretnjama, a poruke o načinima zaštite stignu do što većeg broja korisnika interneta.

Tokom drugog dana tekle su paralelne sesije. Razgovaralo se o saradnji sa ovlašćenim registrima, sistemima za upozoravanje na zloupotrebe i o usklađivanju rada i procedura registara sa pravnim propisima. Dejan Đukić, direktor Fondacije RNIDS, objasnio je na koji način je Fondacija, imajući u vidu činjenicu da upravlja infrastrukturom od posebnog značaja za funkcionisanje interneta u Srbiji, uskladila procedure za Zakonom o informacionoj bezbednosti. Govorio je o uspostavljanju mehanizama zaštite sistema kojim RNIDS upravlja, praćenju i odgovoru na pretnje, ali i tehničkim i bezbednosnim zahtevima ka ovlašćenim registrima.

U nastavku dana projektni timovi organizovani pod okriljem CENTR-a predstavili su zajednici pojedinačne projekte na kojima su angažovani, a svih šest radnih grupa (pravna i regulatorna, marketinška, administrativna, tehnička, grupa za bezbednost i istraživanje i razvoj) održale su svoje sastanke.

Treći dan bio je posvećen radu projektnih grupa, ali i sesijama koje su se bavile DNS-om i veštačkom inteligencijom i mogućnošću unificiranog pristupa verifikaciji registranata.

Kolegama koje su posetile naš grad nastojali smo da pružimo ne samo prijatno okruženje za radne sastanke, već i priliku da, tokom neformalnih druženja, upoznaju kako kulturne znamenitosti, tako i alternativnu kulturu urbanog jezgra srpske prestonice.