You are here

Četrdeseta godišnjica EARN-a obeležena u Atini

22. 04. 2024.

Proteklog vikenda Evropska akademska i istraživačka mreža (EARN) obeležila je svoju 40-u godišnjicu. Susret u Atini 20. i 21. aprila odigrao se kao paralelni deo programa konferencije RIPE SEE 12, a okupio je EARN zajednicu sa ciljem razmene ideja, pouka, sećanja o iskustvima razvoja interneta u Evropi. Mirjana Tasić, savetnica u Fondaciji „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), učestvovala je u programu i podelila 10 lekcija – izazova i sećanja, o saradnji sa EARN-om i razvojem interneta u Srbiji.

Saradnju sa EARN Mirjana je započela 1987. godine, baš na konferenciji u Grčkoj. U narednih pet godina, do uvođenja sankcija tadašnjoj SR Jugoslaviji, uspostavljeno je prvo jugoslovensko EARN čvorište (sa oznakom „YUBGSS21”), a SFRJ je postala prva zemlja Istočne Evrope koja je povezana na Evropsku akademsku i istraživačku mrežu. Do juna 1991. na glavno čvorište bilo je povezano 28 naučno-istraživačkih institucija iz Srbije sa preko 700 korisnika. U periodu od 1989. do 1992. godine Mirjana je predstavljala je Jugoslaviju u tehničkom komitetu EARN-a.

Tokom ostatka svog izlaganja Mirjana se podsetila kako je izgledao trud da se u sankcijama zahvaćenoj Jugoslaviji održi rezmena imejlova, pokazala je kako je tekla komunikacija sa Džonom Postelom da bi tadašnja Jugoslavija dobila upravljanje nad .yu domenom, koji je potom Mirjana administrirala petnaest godina do okončanja tranzicije na .rs.

Objasnila je kako je osnivan RNIDS, kako je izgledao proces sazivanja suosnivača, formiranja fondacije, kako je tekla procedura „penzionisanja“ .yu domena i prelazak na .rs, kako je razvijan i organizovan registar zahvaljujući kom nacionalni domeni danas besprekorno funkcionišu.

Svoje izlaganje Mirjana je završila ukazavši na to šta je RNIDS danas i kako funkcioniše, ukazala na stabilnost usluge, pouzdanost, najbolje prakse i procedure u skladu sa kojima posluje, i činjenicu da je reč o organizaciju koja ima izuzetnu reputaciju kako u regionu, tako i u međunarodnoj zajednicu koja okuplja domensku industriju.

EARN je osnovan 1984. godine i kreirao je prvu računarsku komunikacionu mrežu u Evropi i postavio važne temelje za razvoj evropskog umrežavanja.