You are here

Dejan Đukić imenovan za direktora RNIDS-a

30. 10. 2020.

Upravni odbor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) na sednici održanoj 29. oktobra, a na osnovu prijava prispelih tokom raspisanog javnog konkursa, imenovao je za direktora Fondacije RNIDS Dejana Đukića.

Mandat direktora traje četiri godine, a delokrug njegovih dužnosti, između ostalog, obuhvata upravljanje radom Kancelarije RNIDS-a, realizacija tekuće poslovne politike i odluka Upravnog odbora.

Dejan Đukić duži niz godina obavljao je funkciju rukovodioca Sektora opštih i pravnih poslova RNIDS-a, a u Fondaciji je zaposlen od 2008. od kada radi na pravnim poslovima, uključujući i izradu politika i pravila registracije .rs i .срб internet domena. Od novembra 2019. obavljao je funkciju vršioca dužnosti direktora RNIDS-a.

Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih konferencija u oblasti internet domena i IKT politika, autor je više članaka i radova objavljivanih u relevantnim časopisima i stručnim publikacijama. Bio je član tima za ocenu konkurencije, poverenja korisnika u mogućnosti korisničkog izbora ICANN-a, a trenutno učestvuje u radu međunarodne radne grupe za unapređenje ccNSO politika ICANN-a.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je odbranio i master rad na temu domenskih sporova.