You are here

Delegacija RNIDS-a na 49. ICANN-ovom sastanku

15. 04. 2014.

Delegacija Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) učestvovala je na 49. redovnom sastanku Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve (ICANN), koji je održan od 23. do 28. marta u Singapuru. RNIDS su predstavljali Dušan Stojičević, predsednik Upravnog odbora, i Danko Jevtović, direktor.


Danko Jevtović direktor RNIDS-a na 49. ICANN-ovom sastanku u Singapuru.

ICANN sastanci se organizuju tri puta godišnje sa ciljem da okupe predstavnike svih zainteresovanih strana iz čitavog sveta na različite teme od značaja za globalno upravljanje Internetom. Ovaj sastanak je obeležila odluka Ministarstva trgovine SAD iz marta ove godine da započne ključnu fazu globalizacije u upravljanju Internetom, u kojoj SAD više neće imati kontrolu nad IANA funkcijama, a samim tim ni nad osnovnim serverima DNS sistema.

Oko 2000 predstavnika organizacija, kompanija, civilnog i akademskog sektora iz svih delova sveta prisustvovalo je 49. sastanku i diskutovalo o tome kakve su posledice odluke Ministarstva trgovine SAD, ali i kakve će biti buduće aktivnosti ICANN-a kada je upravljanje Internetom u pitanju.

Tokom sastanka je usaglašen plan za način na koji će ICANN odgovoriti na odluku SAD i to kroz organizovanje globalnih konsultacija o tome kako će novi „multiakterski“ model upravljanja Internetom izgledati. Govoreći o važnosti ušešća svih zainteresovanih strana, Fadi Šehade, predsednik i izvršni direktor ICANN-a, je istakao da će proces konsultacija biti inkluzivan i širok. „Ovo je zaista istorijski momenat i ovakva odluka SAD potvrđuje ideju da se ljudi širom sveta mogu udružiti i zajedno upravljati globalnim resursom koji ne poznaje granice.“, istakao je Šehade u svom obraćanju.

Osim promene u upravljanju Internetom, 49. sastanak je omogućio predstavnicima svih zainteresovanih strana da učestvuju u pojedinačnim panel diskusijama na različite teme. Delegacija RNIDS-a se uključila u diskusiju na temu ICANN-ove strategije za Evropu i bila posebno aktivna u sesiji  za predstavnike registara nacionalnih internet domena (Country Code Names Supporting Organisation (ccNSO)).

Postavljajući pitanje praktične upotrebe ćirilice na Internetu, Dušan Stojičević predsednik Upravnog odbora RNIDS-a je posebno istakao potrebu za daljim razvojem internacionalizovanih domena najvišeg nivoa (IDN ccTLD) i primeni zvaničnog Standarda za upotrebu internacionalizovanih e-mail adresa . Na sesiji je potvrđeno formiranje radne grupe koja će se u okviru ICANN-a baviti razvojem upotrebe ćirilice na Internetu, a predstavnici RNIDS-a su zvanično pozvani da se aktivno uključe u njen rad.


Dušan Stojičević, predsednik Upravnog odbora RNIDS-a govori na sesiji za predstavnike registara nacionalnih internet domena na 49. ICANN-ovom sastanku u Singapuru.

Svoje utiske i detalje o učešću na 49. ICANN-ovom sastanku, predstavnici delegacije RNIDS-a predstavili su i prilikom panel diskusije „Gospodari Interneta – promena u upravljanju“, koja je povodom nove faze u upravljanju Internetom organizovana 10. aprila u Centru za promociju nauke.

O čemu je bilo reči tokom diskusije u Beogradu, pročitajte više u tekstu ili pogledajte video.