You are here

Evropski dijalog o upravljanju Internetom - EuroDIG 2012

18. 06. 2012.

U prostorijama RATEL-a, u Beogradu, 14. juna organizovan je skup za učešće na daljinu na forumu Evropski dijalog o upravljanju Internetom. EuroDIG 2012, na temu ”Prava intelektualne svojine u digitalnom okruženju” održan je 14. i 16. juna u Stokholmu u Švedskoj.

EuroDIG je evropska inicijativa otvorena za diskusije i razmenu mišljenja između zainteresovanih aktera iz cele Evrope o pitanjima razvoja, upotrebe i upravljanja Internetom. Ovaj forum se održava jednom godišnje i okuplja nadležne institucije, javni i privatni sektor i civilno društvo, kao i sve zainteresovane pojedince širom Evrope. Beograd je prošle godine bio domaćin EuroDIG-a.

Srbija na EuroDIG-u u Švedskoj ima svoje predstavnike koji su preneli zaključke prvog Foruma internet dijaloga Srbije održanog 19. aprila 2012. u Beogradu.

Na skupu održanom u RATEL-u je pored praćenja uživo skupa u Stokholmu, istovremeno održana i domaća diskusija na temu ”Prava intelektualne svojine u digitalnom okruženju”. Tom prilikom je rečeno:
- Sistem zaštite intelektuelne svojine mora da prođe kroz preispitivanje.
- Sada u oko 40 država postoje određeni oblici cenzure. Nedozvoljivo je da se pod vidom zaštite dece uvodi cenzura.
- Moraju se pronaći novi modaliteti saradnje i dogovora o upravljanja Internetom. U Evropi raste uticaj javnosti na politiku i mere u oblasti Interneta.
- Sadašnje predstave o intektualnoj svojini bazirane su na analognoj, a ne na digitalnoj stvarnosti.
- Potrebno je stvoriti novi poslovni model i regulaciju intelektulne svojine na način koji je najprihvatljiviji korisnicima i odgovara stvarnosti informacionog društva.

Konstatovano je da vođene debate u Beogradu, a ni u Stokholmu ne mogu odmah da pruže definitivne odgovore na otvorena pitanja intelektuelne svojine u digitalnom okruženju, ali da su korisne za približavanje stavova i pronalaženje rešenja u uslovima razvoja digitalne ekonomije. Problem je što postoje različiti interesi i stepeni informisanosti o potrebi i značaju savremenog definisanja intelektualne svojine.

Izvor: IKT Bilten br. 259