You are here

ICANN u RNIDS-u

21. 11. 2013.

ICANN u RNIDS-u

U petak, 8. novembra, kancelariju RNIDS-a su posetili Najdžel Hikson, potpredsednik za Evropu u kancelariji ICANN-a, i Andrea Bekali, menadžer za odnose sa stejkholderima za Evropu. Ovo je bila prva poseta srpskom registru od strane predstavnika međunarodnog regulatornog tela koje je RNIDS-u i delegiralo upravljanje nacionalnim internet domenima. Predstavnici ICANN-a su u Beogradu učestvovali na ministarskoj konferenciji.

Goste su dočekali predsednik Upravnog odbora Dušan Stojičević, direktor Danko Jevtović i Dejan Đukić, izvršni direktor za opšte i pravne poslove. Predstavnici ICANN-a su tom prilikom upoznati sa istorijom Fondacije RNIDS i rezultatima rada najmlađeg evropskog registra. Razgovarano je o novoj strategiji ICANN-a i izazovima procesa upravljanja Internetom, naročito u svetlu Izjave iz Montevidea koju je dala IStar grupa. Predstavnici ICANN-a su upoznali RNIDS sa planom rada na evropskoj strategiji ICANN-a, a razgovaralo se i o ideji za rad na regionalnoj strategiji za Balkan koja bi adresirala specifičnosti zamalja u regionu. Predstavnici ICANN-a su iskazali podršku RNIDS-u, kao nacionalnom registru, i njegovoj punoj suverenosti u upravljanju nacionalnim domenima koje je im je ICANN delegirao.

Dalji razgovori se nastavljaju tokom ICANN skupa u Buenos Airesu koji je upravo u toku.