You are here

Internacionalizovani domeni najvišeg nivoa (IDN ccTLD)

01. 02. 2010.
Na godišnjem sastanku ICANN-a koji je održan 30. oktobra 2009. u Južnoj Koreji, usvojena su pravila koja omogućavaju registraciju internacionalizovanih domena najvišeg nivoa, IDN ccTLD (Internationalized Domain Name country code Top Level Domain).

 

IDN domeni omogućavaju korišćenje lokalnog jezika i pisma pri izboru niza znakova koji će predstavljati zemlju na Internetu. Države koje podnesu zahtev za lokalizovane domene mogu da koriste samo ne-latiničko pismo, a jezik koji se koristi pri formiranju IDN-a mora da bude službeni jezik u toj državi.

 

Potpuni spisak uslova, koje niz znakova treba da ispuni da bi postao IDN ccTLD, se može naći u dokumentu Konačni plan uvođenja ubrzanog postupka za IDN ccTLD.