You are here

Izabrani novi članovi Upravnog odbora CENTR-a

26. 02. 2016.

Na 55. Generalnoj skupštini Udruženja evropskih registara nacionalnih internet domena (CENTR), održanoj 17. februara u Budvi, izabrani su novi predsednik i članovi Upravnog odbora. Za rizničara CENTR-a izabran je Danko Jevtović, direktor Fondacije "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS), a od prošle godine je član Upravnog odbora CENTR-a.

Jerg Švajger (Jörg Schweiger) iz nemačkog registra nacionalnog internet domena (DENIC, .de), izabran je za predsednika, dok su Pjer Boni (Pierre Bonis) iz francuskog nacionalnog registra (AFNIC, .fr) i Irina Danelija (Irina Daneliя) iz ruskog nacionalnog registra (Coordination Center for TLD .RU/.РФ), izabrani za nove članove Upravnog odbora.

Kao novoizabrani rizničar, Danko Jevtović obavljaće finansijski nadzor poslovanja udruženja i o tome izveštavati na godišnjim sastancima Udruženja. 

CENTR je udruženje nacionalnih registara iz Evrope, ali i nekoliko vanevropskih zemalja (Kanada, Novi Zeland, Japan i Iran), u današnjem obliku postoji od 2006. i ima sedište u Briselu. Uloga CENTR-a je u razmeni iskustava i saradnji nacionalnih registara radi unapređivanja usluga za korisnike Interneta.