You are here

Javna rasprava o pravnim aktima RNIDS-a

17. 11. 2008.
Povodom održavanja sednice Skupštine RNIDS sazvane za 7. decembar 2008. godine, RNIDS otvara javnu raspravu za pravne akte čije je donošenje u nadležnosti Skupštine RNIDS-a.

 

Molimo vas da vaše primedbe i sugestije koncipirate jasno i da navedete tačan naziv akta i član čiju izmenu ili dopunu predlažete.

 

Krajnji rok za dostavljanje primedbi i sugestija je 24. novembar 2008. godine, a to uradite elektronskim putem na sledeću e-mail adresu: javnarasprava@rnids.rs. Sve predloge koji stignu u navedenom roku razmotriće radno telo za sprovođenje javne rasprave o aktima RNIDS koje je ustanovio Upravni odbor.

 

Svi akti se nalaze na www.rnids.rs, na sledećim linkovima: