You are here

Javni poziv za izbor članova Upravnog odbora RNIDS-a

08. 01. 2019.

Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor

Članova Upravnog odbora RNIDS-a

Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a. Upravni odbor ima sedam članova, od kojih je jedan predsednik, a jedan zamenik predsednika. Članove Upravnog odbora bira Konferencija suosnivača.

Kandidat za člana Upravnog odbora može biti svako punoletno lice sa državljanstvom Republike Srbije, koje ispunjava uslove iz Statuta RNIDS-a i koje poseduje spremnost da doprinese realizaciji ciljeva RNIDS-a.

Kandidaturu za člana Upravnog odbora obavezno čini:

  1. Motivaciono pismo kandidata, koje sadrži i viziju razvoja RNIDS-a i ciljeve za koje će se kandidat zalagati;
  2. Biografija kandidata;
  3. Pisana Izjava kandidata da će poštovati Statut RNIDS-a, da će na mestu člana Upravnog odbora raditi isključivo u interesu RNIDS-a, da će se uzdržavati od glasanja kada postoji realni ili potencijalni sukob interesa;
  4. Popunjena Izjava o mogućem postojanju sukoba interesa, čiju formu usvaja Konferencija suosnivača;
  5. Pisana izjava podrške najmanje jednog ovlašćenog predstavnika suosnivača.

Akti kojima se uređuje nadležnost i rad Upravnog odbora, mogu se pronaći na sledećim linkovima:

Kandidature se dostavljaju elektronskim putem na adresu:  kandidati-uo@rnids.rs , sa navedenim subjest-om poruke „Kandidatura za člana UO“, najkasnije do 03. 02. 2019. u 23:59:59, kada se zaključuje lista kandidata.