You are here

Javni poziv za izradu softvera za registraciju naziva internet domena

17. 10. 2014.

Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za izradu softvera za registraciju naziva internet domena.

Ponuda se dostavlja u elektronskom obliku u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i Pravilnikom o postupku sprovođenja nabavki, a na osnovu upućenog poziva za nabavku broj 02/14. Rok za podnošenje ponuda je 1. decembar 2014. u 15.00.

Pregled ponuda, u pogledu ispunjenosti formalnih uslova, biće obavljen komisijski, bez prisustva ponuđača. Vrednovanje ponuda biće obavljeno u skladu sa kriterijumima i postupkom navedenim u Konkursnoj dokumentaciji. Po sprovedenom izboru, RNIDS će sve učesnike u postupku obavestiti o rezultatu Konkursa.

Zainteresovani ponuđači mogu preko adrese da poruče Konkursnu dokumentaciju, slanjem popunjenog "Zahteva za dostavljanje Konkursne dokumentacije".

PREUZMITE:
Zahtev za dostavljanje Konkursne dokumentacije (DOC, 30 KB)
Javni poziv za nabavku broj 02/14 (PDF, 338 KB)