You are here

Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa

29. 03. 2017.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje

Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga u postupku izbora direktora RNIDS-a

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa potrebnih u postupku izbora direktora RNIDS-a.

Zadatak izabranog ponuđača je pružanje konsultantskih usluga u vezi pripreme kriterijuma za izbor, pripreme i sprovođenja konkursa, obavljanje potrebnih testiranja kandidata. Po sprovedenom konkursu, ponuđač dostavlja Upravnom odboru RNIDS-a obrazloženi spisak kandidata koji su ušli u uži izbor.

Bitni kriterijumi za izbor su sledeći:

  • Relevantne reference ponuđača
  • Kvalifikovanost članova tima
  • Rokovi izvršenja
  • Naknada

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na adresu: konkurs[at]rnids[dot]rs, sa napomenom „nabavka konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa“, najkasnije do 19. aprila 2017. u 16.00.