You are here

Javni poziv za nabavku pravnih usluga

03. 10. 2018.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje

Javni poziv za nabavku pravnih usluga sastavljanja novog modela ugovora koji članovi UO zaključuju sa Fondacijom.

Obim usluga bi pored izrade novog modela ugovora uključivao i predlog izmena povezanih dokumenata (Poslovnik o radu UO, Pravilnik o učešću na skupovima i drugi akti koji uređuju rad UO i članova UO).

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku predmetnih usluga.

Bitni kriterijumi za izbor su sledeći:

  • Relevantne reference ponuđača u oblasti radnog prava i kompanijskog prava, posebno na izradi ugovora sa licima na funkcijama u organizacijama i na izradi pravnih akata koji uređuju rad kolektivnih organa
  • Kvalifikovanost članova tima
  • Rokovi izvršenja
  • Naknada

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na adresu: , sa napomenom „nabavka pravnih usluga“, najkasnije do 12. oktobra 2018. u 16.00.