You are here

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku hardvera

13. 12. 2022.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za:

Nabavku hardvera - proširenje infrstrukture

Rok za dostavljanje ponuda je 23. decembar 2022, u 12:00 časova.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu upućenog poziva za dodelu ove nabavke, redni broj nabavke 01/22.

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i neophodno je da ispunjavaju sve uslove za učešće u postupku nabavke.

Vrednovanje ponuda će biti obavljeno u skladu sa kriterijumima i postupkom navedenim u konkursnoj dokumentaciji.

Po sprovedenom izboru, RNIDS će sve učesnike u postupku obavestiti o rezultatu Konkursa.

Molimo sve zainteresovane ponuđače da putem adrese konkurs@rnids.rs poruče konkursnu dokumentaciju, slanjem popunjenog Zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije.