You are here

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku opreme

13. 09. 2023.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za:

Nabavku mrežne opreme pratećeg softvera (opreme)

Rok za dostavljanje ponuda je 28. septembar 2023, u 12:00 časova.

Ponude se dostavljaju u elektronskom obliku u Word (.doc/docx) ili Acrobat Reader (.pdf) formatu ispravnog zapisa na adresu: konkurs@rnids.rs, u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu upućenog poziva za dodelu ove nabavke, redni broj nabavke 01/23.

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i neophodno je da ispunjavaju sve uslove za učešće u postupku nabavke.

Vrednovanje ponuda će biti obavljeno u skladu sa kriterijumima i postupkom navedenim u konkursnoj dokumentaciji.

Po sprovedenom izboru, RNIDS će sve učesnike u postupku obavestiti o rezultatu Konkursa.

Molimo sve zainteresovane ponuđače da putem adrese konkurs@rnids.rs poruče konkursnu dokumentaciju i u telu mejla pošalju sledeće:

Podatke o firmi:

  • Naziv
  • Adresa
  • Matični broj
  • PIB

Podatke o kontakt osobi:

  • Ime i prezime
  • Kontakt telefon
  • E-mail adresa