You are here

Komentar Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ na Predlog strategije intelektualne svojine za period od 2016. do 2020.

22. 11. 2016.

Povodom poziva za učešće u javnoj raspravi u vezi Predloga strategije intelektualne svojine za period od 2016. do 2020, od 5. novembra 2016, RNIDS je dostavio svoje komentare i sugestije. Kao organizacija koja se bavi upravljanjem i registracijom internet domena, RNIDS se u komentarima i sugestijama zadržao na pitanjima koja su relevantna za ovu industriju.

„Zaplena internet domena“, kao nešto što je krajnje netipično u ovoj oblasti i u praksi skoro nemoguće sprovodivo, je bila glavna tema komentara koji je dao RNIDS.

PREUZMITE: