You are here

Konferencija za štampu RNIDS-a

25. 03. 2010.
Prva tema na konferenciji je bila vezana za odlazak YU domena sa Interneta. RNIDS je još jednom podsetio da je potrebno proveriti sva podešavanja neophodna za funkcionisanje Interneta nakon 30. marta 2010.

 

Internet operateri i ovlašćeni registri treba da provere da li su svi servisi koje nude korisnicima na Internetu spremni da nastave ispravno funkcionisanje i nakon gašenja YU domena. Krajnji korisnici treba da provere podešavanja na svojim računarima, svoje naloge i elektronske adrese i da ih zamene, ukoliko se negde pojavljuje adrese iz YU domena.

 

Drugi deo konferencije je bio posvećen ćiriličkom domenu Srbije (IDN ccTDL). Javnost je obaveštena o dosadašnjem toku procedure za uvođenje ćiriličkog domena, šta je sve do sada urađeno i šta još treba da se uradi da bi se ispunili uslovi za podnošenje prijave za ćirilički domen. U ovu proceduru aktivno su, pored RNIDS-a, uključeni Srpska pravoslavna crkva, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Privredna komora Srbije i svi zainteresovani građani Republike Srbije.