You are here

Lapovo, Leskovac i Zaječar izgubili rezervisane .RS domene

01. 04. 2010.
Pre početka registracije .RS domena 10. marta 2008. godine, Vlada Republike Srbije, preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, je rezervisala određeni broj .RS domena za svoje potrebe. Za potrebe lokalne samouprave su rezervisani domeni koji su jednaki imenima gradova i opština u Srbiji. Ova rezervacija je omogućila da opštine i gradovi u Srbiji registruju svoje jedinstvene domene najvišeg nivoa.

 

Većina gradova i opština je registrovala svoje domene. Ispostavilo se međutim, da su nadležne službe u pojedinim opštinama smatrale da se registracijom domena njihov posao završava. Rezultat takvog razmišljanja je da su opštine Lapovo, Zaječar i Leskovac izgubile domene, jer nisu našle za shodno da produže registracije domena lapovo.rs, zajecar.rs i leskovac.rs. Zbog neznanja, nemara ili nezainteresovanosti, registracija ovih domena je istekla i oni su postali slobodni. Lokalne vlasti ovih opština su procenile da njihovi domeni na Internetu ne vrede ni 2060 dinara, koliko prosečno košta registracija domena za period od jedne godine.

 

Pošto su pomenuti domeni registrovani, a potom "napušteni", izgubili su status rezervisanog domena za lokalnu samoupravu. Ovi domeni su već registrovani od strane trećih lica i ponuđeni na prodaju.