You are here

Novembarsko izdanje ”RNIDS vesti”

08. 11. 2010.
RNIDS je objavio novembarsko izdanje "RNIDS vesti", koje predstavljaju interni informator RNIDS-a sa aktuelnim informacijama o poslovanju i aktivnostima RNIDS-a u zemlji i inostranstvu.