You are here

O domenskim sporovima na Pravnoj klinici za intelektualnu svojinu

18. 05. 2022.

Direktor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), Dejan Đukić, održao je predavanje u okviru edukacije Pravna klinika za intelektualnu svojinu koju organizuje Pravni fakultet Univerziteta Union.

Govoreći na temu domenskih sporova, Đukić je objasnio istorijsku pozadinu razvoja politika koje ih regulišu i uopšte o prepoznavanju potrebe za razvojem takvih politika od strane WIPO (Svetska organizacija za intelektualnu svojinu) i ICANN-a (Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve). Govorio je o sistemu koji je uspostavljen za vansudsko rešavanje sporova povodom naziva domena u Srbiji. Pored Đukića, predavanje je održao i advokat Dragan Milić koji je analizirao konkretne arbitražne odluke sa ciljem da studentima približi način na koji funkcioniše ovaj vid rešavanja sporova.

„Kliničko pravno obrazovanje” je interaktivni metod edukacije studenata čiji je cilj da studenti kroz praksu steknu veštine koje će im biti potrebne u budućem profesionalnom radu. Edukacije pohađaju studenti osnovnih studija, apsolventi i postdiplomci Pravnog fakulteta Univerziteta Union.