You are here

O izazovima zaštite intelektualne svojine tokom pandemije

07. 10. 2020.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Međunarodna organizacija za zaštitu žigova (INTA) i ove godine organizovali su skup posvećen zaštiti intelektualne svojine. Onlajn okrugli sto održan je 6. oktobra, a okolnosti pandemije koronavirusa nametnule su tematski fokus skupa – izazove zaštite intelektualne svojine tokom pandemije 2020.

Pozdravne reči uputio je advokat Milan Milojević, član organizacije INTA, koji je bio i moderator skupa. Govorio je o aktivnostima ove organizacije na globalnom nivou, kao i o aktivnosti njenih članova u Srbiji. Istakao je značaj skupova ovog tipa, kao i potrebu za konstantnom saradnjom svih zainteresovanih strana u suzbijanju prodaje krivotvorene robe i zaštite intelektualne svojine generalno.

Tokom okruglog stola o radu Zavoda za intelektualnu svojinu i prilagođavanja njegovog rada tokom pandemije govorio je direktor zavoda Vladimir Marić. Njegovo izlaganje ticalo se i aktivnosti Koordinacionog tela za zaštitu intelektualne svojine u proteklom periodu. O problemima u domenu intelektualne svojine sa kojima se policija susrela u praksi tokom pandemije govorio je Aleksandar Stanojević, predstavnik Odseka za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine MUP-a. Igor Janković i Nebojša Anđelković, predstavnici Uprave carine, predstavili su aktivnosti Odeljenja za zaštitu prava intelektualne svojine u prethodnom periodu, kao i aktivnosti Grupe za „sajber carinu“. Nebojša Dević iz Tržišne inspekcije je pričao o izazovima sa kojima se inspekcija susreće prilikom otkrivanja počinilaca.

Dejan Đukić, v.d. direktora RNIDS i rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova, govorio je o korišćenju naziva domena kojim se povređuju prava intelektualne svojine trećih lica. Obrazložio je da do povrede prava trećih lica može doći ili plasiranjem spornog sadržaja putem određenog naziva domena ili samim nazivom domena. Istakao je da registar ne može da reaguje povodom naziva domena (u smislu brisanja ili suspenzije, kao i izmene podataka) bez odluke nadležnog organa.