You are here

Održan četvrti Domain Forum u Sofiji

15. 12. 2014.

Tradicionalni događaj koji okuplja IT profesionalce na temu razvoja domenskog tržišta i upravljanja Internetom – Domain Forum, po četvrti put je održan 5. decembra 2014. godine u Sofiji. Program skupa imao je četiri panela, na kojima su razmatrane teme od novih generičkih domena najvišeg nivoa, pa sve do pitanja globalnog upravljanja Internetom.

Tokom drugog panela učesnici su razgovarali o multijezičkom Internetu i mogućnosti svake zemlje da ima naziv internet domena na svom pismu i jeziku. Iskustva .СРБ nacionalnog internet domena Srbije ovom prilikom je predstavio Dušan Stojičević, predsednik Upravnog odbora RNIDS-a. O razvoju drugih ćiriličkih domena govorili su predstavnici ruskog registra zajedno sa domaćinima skupa - predstavnicima bugarskog registra nacionalnog internet domena koji su u skorijem periodu dobili delegaciju za .bg - ćirilički nacionalni internet domen Bugarske.   

Stojičević je tokom četvrtog panela, zajedno sa predstavnicima Internet korporacije za dodeljena imena i brojeve (ICANN), predstavnikom Evropske komisije i predstavnikom bugarskog ministarstva, govorio o upravljanju Internetom i budućoj ulozi ICANN-a. Tokom ovog panela razgovaralo se o regionalnim trendovima i pripremama za EuroDIG – evropski dijalog o upravljanju Internetom, internacionalni događaj koji se sredinom 2015. održava u Sofiji.

Posebnu pažnju učesnika privukao je i panel na temu uticaja novih generičkih domena (newgTLD) na tržište. Ovom prilikom je predstavljeno istraživanje koje navodi da je više od polovine registrovanih newgTLD-jeva i dalje neaktivno i bez dostupnih veb sajtova ili bilo kakvih sličnih sadržaja nazivima domena koji su registrovani.

Za više informacija o govornicima i temama prethodnog Domain Forum-a, posetite: domainforum.global.