You are here

Održan skup "Prisustvo ustanova kulture Srbije na Internetu"

26. 09. 2018.

Prisustvo institucija kulture na InternetuINternet klub i Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) su u utorak, 25. septembra, u Biblioteci grada Beograda organizovali skup „Prisustvo ustanova kulture Srbije na Internetu. Skup je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Sektor za razvoj digitalne infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti.

Pred 78 akreditovanih poslenika kulture iz cele Srbije, iznete su brojne informacije o bitnim aspektima korišćenja nacionalnih internet domena u kulturi. To su vrlo zanimljivo, i na trenutke atraktivno, učinili Vojislav Rodić, predsednik UO RNIDS-a, Svetlana Jovanović, viši savetnik u Kabinetu predsednika Vlade, Mirko S. Marković, predsednik UO INternet kluba i Predrag Milićević, rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija u RNIDS-u.

Između ostalog, prisutni su informisani o tome da, prema podacima INternet kluba, od 74 sajta sa lista matičnih ustanova kulture, njih 23 je nedostupno na svojim adresama, a od 115 adresa e-pošte sa relevantne zvanične liste, njih 40 nije funkcionalno i ne dobija poštu. Uz to, čak 42 ustanove sa ove liste koriste adresu na domenu gmail.com umesto e-pošte povezane sa domenom svoje ustanove.

Zbog ovakvih i sličnih stvari, a zarad pomoći institucijama kulture i poboljšanja njihove vidljivosti na Internetu, organizovan je i ovaj skup.

Na početku su skup pozdravili Mirko S. Marković, Jasmina Ninkov, direktorka Biblioteke grada Beograda, Vladimir Manić, direktor RNIDS-a i Predrag Rusalin iz Ministarstva kulture i informisanja:

Vojislav Rodić je informisao skup o tome kako smo dobili naš .RS domen:

Mirko S. Marković je dao presek stanja nastupa na Internetu ustanova kulture Srbije 2017:

Predrag Milićević je održao kratku prezentaciju o tome kako treba pravilno formirati i kakvu adresu e-pošte treba koristiti u komunikaciji sa državnom upravom:

Mirko S. Marković je govorio i o sistemskom korišćenju nacionalnih domena i poddomena u internet nastupu i e-komunikaciji ustanova kulture Srbije:

Svetlana Jovanović je izložila projekat standardizacije prisustva državnih institucija na Internetu:

Mirko S. Marković je dao rezime skupa: