You are here

Održan treći „Internet dijalog“

14. 06. 2023.

Treća konferencija  „Internet dijalog“, koju zajednički organizuju Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, održan je 13. juna u prostoru Bezistan Open Space. Ove godine konferencija je u potpunosti imala međunarodni karakter, imajući u vidu da su učesnici iz Slovenije, Nemačke, Poljske, Italije, Holandije, Kipra, Mađarske i Srbije razgovarali o novim evropskim propisima koji se primenjuju na onlajn platforme – Uredbi o digitalnim tržištima  i Uredbi o digitalnim uslugama, dok su učesnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Australije predstavili uporednopravna rešenja navedenih zemalja.

Konferenciju su otvorili Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta UB i Dejan Đukić, direktor RNIDS-a, koji su izrazili zadovoljstvo dugogodišnjom uspešnom saradnjom dve organizacije i naglasili značaj tema koje se razmatraju na zajedničkim događajima. Prof. dr Dušan Popović je, u uvodnom delu programa, dao kratak pregled tema koje su usledile i naglasio značaj razmene znanja međunarodnih stručnjaka u kontekstu novih propisa.

Prvoj sekciji predsedavala je Ivana Stojanović Raišić iz advokatske kancelarije Gecić Law, koja je ove godine podržala realizaciju Konferencije, a prvo izlaganje na temu obaveze interoperabilnosti za platforme koje imaju status „čvorišta“ uputio je dr Matija Damjan, docent na Univerzitetu u Ljubljani. Usledilo je izlaganje dr Ištvana Harkaija, višeg predavača na Univerzitetu u Segedinu, koji je govorio o prikupljenim empirijskim dokazima o ulozi „čvorišta“ koju imaju pružaoci usluga digitalnih platformi u smislu pristupa digitalnom sadržaju. Dr Đakomo Tađuri, docent na Univerzitetu u Amsterdamu, govorio je o praksi favorizovanja sopstvenih usluga od strane „čvorišta“, trenutnom stanju i perspektivi nakon usvajanja Uredbe EU o digitalnim tržištima. Sekcija je završena izlaganjem dr Đulije Šnajder, docenta na Katoličkom univerzitetu Svetog srca, koja je govorila o uspostavljanju dijaloga sa zainteresovanim stranama na osnovu evropskih digitalnih propisa: perspektivama i mogućim preprekama.

Drugoj sekciji predsedavao je dr Rajner Kulms, naučni saradnik Maks Plank instituta za uporedno i međunarodno privatno pravo, koji je i govorio na temu „Digitalne platforme između propisa o suzbijanju nelojalne konkurencije i propisa o zaštiti podataka“. O tome kako onlajn platforme moraju postati transparentnije nakon usvajanja Uredbe o digitalnom tržištima govorila je dr Magdalena Knap, vanredni profesor na Univerzitetu u Bjalistoku, naglasivši da postoji još mnogo prostora za poboljšanje na ovom polju, pre svega u smislu uklanjanja „mračnih obrazaca“ (dark patterns) koje neke platforme i dalje praktikuju. Izlaganje dr Dušana V. Popovića ticalo se sizifovskog posla na onlajn platformama tj. pomirenju moderiranja sadržaja koji se na njima objavljuje i slobode izražavanja. Dr Tomas Papadopulos, docent na Kiparskom univerzitetu, i Luiza Kofina, doktorand na Kiparskom univerzitetu, razmatrali su pitanje da li je Uredba EU o digitalnim tržištima zapravo obećanje pravičnijeg digitalnog okruženja.

Predsedavajući treće sekcije konferencije bio je dr Dušan V. Popović, a sekcija je otvorena izlaganjem dr Tatjane Jovanić, redovnog profesora na Univerzitetu u Beogradu, koja je govorila o raspoloživim ex post i ex ante mehanizmima regulacije platformi. Uporednu analizu iskustava iz SAD i Australije o potrazi za novim oblicima regulacije platformi predstavio je dr Jane Svetiev, redovni profesor na Univerzitetu u Sidneju, dok je o regulaciji rada platformi u Kini govorila dr Vei Lulu, profesor na Univerzitetu Beihang.

Kompletan snimak konferencije dostupan je na Jutjub kanalu RNIDS-a.

Foto: TwoTech.Solutions