You are here

Održana edukacija „Na klik do kupca“ u Subotici

21. 02. 2019.

Fondacija ,,Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) u saradnji sa lokalnim partnerima, NordNet-om i Tippnet-om, ovlašćenim registrima RNIDS-a, kao i Regionalnom privrednom komorom Severnobačkog upravnog okruga, organizovala je u Subotici jednodnevnu besplatnu edukaciju “Na klik do kupca“, 20. februara 2019. Skup je organizovan sa ciljem da se preduzetnicima i drugim zainteresovanim posetiocima iz Subotice i okoline približi tema korišćenja interneta u poslovne svrhe, i da se ukaže na prednosti koje internet pruža privrednicima.

Više od 50 posetilaca skupa imalo je prilike da se informiše o mogućnostima koje internet pruža. Objašnjene su osnove pravilnog poslovnog nastupa na internetu, a reči je bilo i o bezbednosti, kao važnoj komponenti za kontinuirano i uspešno poslovanje na internetu, kao i o promociji putem interneta.

Predrag Milićević, rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija u RNIDS-u, podsetio je u uvodnom izlaganju na kratak istorijat upotrebe pisama različitih jezika u nazivima internet domena, takozvanim IDN-ovima, i istakao da od 10. decembra .RS domen „govori“ čak 13 jezika, tj. na toliko pripadajućih pisama jezika naroda i nacionalnih manjina koje žive u Srbiji moguće je registrovati nazive .RS domena. Najavio je i 5. mart kao datum kada će početi slobodna registracija naziva .RS i .СРБ domena koji podržavaju prošireni skup slova.

Tokom prvog tematskog bloka ukazao je na činjenicu da je veb sajt najdragoceniji internet resurs svakog preduzeća i istakao zamke i opasnosti koje vrebaju ukoliko se stranice ili nalozi na društvenim mrežama koriste umesto sopstvenog veb sajta. Konstatovao je da ne postoji vrsta posla koju nije moguće adekvatno komunicirati i predstaviti na internetu.

Aleksandar Kostadinović, sistem administrator u RNIDS-u i predavač na IT akademiji, objasnio je osnovne mehanizme zaštite od napada na internetu kojima su poslovni korisnici najizloženiji. Registrovanje sličnog naziva domena onom koji je korisniku poznat, pomenut je kao jedan od najčešćih „alata“ koje napadači koriste, najčešće za slanje e-pošte preko koje traže uplate ili podatke o platnim karticama. Obrazložio je i tri načina na koje domeni koji su pod okriljem RNIDS-a mogu da se zaštite.

Dijana Milutinović, saradnica za marketing i komunikacije u RNIDS-u, tokom svog izlaganja skrenula je pažnju prisutnih na činjenicu da oglašavanje na internetu preuzima primat u udelu budžeta marketinških kampanja, ali da ni mali privrednici ne treba da se obeshrabre pred velikim brojevima koji se pominju povodom tih kampanja, niti da posustanu zbog hiperprodukcije sadržaja na internetu. Govorila je o osnovim mehanizmima privlačenja kupca na internetu, izgradnji odnosa sa kupcem, ali i kanalima komunikacije koji u tom procesu treba da budu korišćeni.

Ivana Ćirković, internacionalni predavač i sertifikovani trener svetske Digital Communication Network organizacije, čije je predavanje o Digitalnoj transformaciji i primeni u poslovanju takođe najavljeno, opravdano je odsustvovala usled bolesti.

Ovaj događaj bio je još jedan u nizu edukacija „Na klik do kupca“ koje Fondacija RNIDS organizuje, i organizovaće širom Srbije, u saradnji sa lokalnim partnerima.