You are here

Održana izborna sednica Konferencije suosnivača za izbor člana Statutarne komisije

08. 02. 2024.

Okončana je elektronska izborna sednica Konferencije suosnivača Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), tokom koje je Vesna Luković izabrana za novog člana Statutarne komisije RNIDS-a.

Sednica sazvana zarad izbora člana Statutarne komisije, jer je jednom od članova istekao mandat, počela je 5. februara, a zavešena je 7. februara u 12 časova.

Na javni poziv RNIDS-a prijavili su se sledeći kandidati:

  • Vesna Luković
  • Jelena Blagojević Lukić.

Putem sistema za elektronsko glasanje glasalo je 109 od 125 suosnivača sa pravom glasa, a sa najvećim brojem glasova Vesna Luković je izabrana za novog člana Statutarne komisije. Mandat članova Statutarne komisije traje četiri godine.