You are here

Potvrda o registrovanom domenu za potrebe registracije javnih glasila

12. 11. 2009.
Agencija za privredne registre (APR) i Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) su postigli dogovor oko dokumenta kojim se dokazuje posedovanje Internet domena u postupku registracije medija u Registar javnih glasila Srbije.

 

Kao dokument dovoljan i potreban da bi javno glasilo dokazalo svoju prisutnost na Internetu prihvata se odštampan ekran koji je dobijen kao rezultat Whois upita na bazu RNIDS-a overen pečatom javnog glasila. Whois upit je moguće pokrenuti sa sajta www.rnids.rs.

 

Na ovaj način APR i RNIDS omogućuju javnim glasilima da svoju registraciju u Registru javnih glasila Srbije obave brže, bez dodatnih troškova za vađenje potvrde o registraciji domena, ne gubeći vreme za naručivanje i preuzimanje potvrde, jer se podatak o registrovanom Internet domenu jednostavno odštampa iz baze RNIDS-a.

 

POGLEDAJTE: Instrukcije o načinu štampanja podataka iz Whois upita