You are here

Poziv za nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a

10. 02. 2015.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za:

Nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a

Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki Fondacije RNIDS, kao nabavka male vrednosti. Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove za učešće u postupku nabavke.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je RNIDS-u podneta do 2. 3. 2015. godine, do 15:00 časova. Sve neblagovremeno podnete ponude komisija RNIDS-a neće razmatrati, a ponuđače će obavestiti u roku od dva radna dana da su podnete neblagovremeno.

Ponuđači podnose ponudu elektronskom poštom, u PDF formatu, sa naslovom (Subject): „Ponuda za nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a“ na adresu konkurs[at]rnids.rs.

Pravo učešće u ovom postupku nabavke imaju sva pravna lica i preduzetnici, osim:

  • Subjekata koji su u smislu Zakona o privrednim društvima povezani sa zaposlenima ili direktorom RNIDS-a ili članovima Upravnog odbora RNIDS-a;
  • Subjekti sa kojima su članovi Upravnog odbora RNIDS-a u radnom odnosu;
  • Suosnivači RNIDS-a i sa njima, u smislu Zakona o privrednim društvima, povezana lica;
  • Subjekti i sa njima, u smislu Zakona o privrednim društvima, povezana lica koji trenutno posluju sa RNIDS-om, kao i oni koji su poslovali sa RNIDS-om u poslednjih godinu dana;
  • Subjekti i sa njima, u smislu Zakona o privrednim društvima, povezana lica koja su radila na projektovanju, uvođenju i održavanju IKT sistema RNIDS-a (bez obzira na rok).

Odluka o dodeli ugovora o nabavci biće doneta do 6. 3. 2015. godine.