You are here

Poziv za nabavku konsultantskih usluga za izradu petogodišnje strategije RNIDS-a

10. 06. 2021.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za:

Nabavku konsultantskih usluga za izradu petogodišnje strategije RNIDS-a

Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki RNIDS-a. Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove za učešće u postupku nabavke.

Molimo sve zainteresovane ponuđače da putem adrese konkurs[at]rnids.rs poruče konkursnu dokumentaciju, slanjem popunjenog Zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je RNIDS-u podneta do 24. 06. 2021. godine, do 15.00 časova. Neblagovremeno podnete ponude Naručilac neće razmatrati, a ponuđače će obavestiti da su podnete neblagovremeno.

Ponuđači podnose ponudu elektronskom poštom, u PDF formatu, sa naslovom (Subject): „Ponuda za nabavku konsultantskih usluga za izradu petogodišnje strategije RNIDS-a“ na adresu konkurs[at]rnids.rs.

Ponude će biti otvorene prvog narednog radnog dana po isteku roka za podnošenje ponuda. Vrednovanje ponuda će biti obavljeno u skladu sa kriterijumima i postupkom navedenim u dokumentaciji. Odluka o dodeli ugovora o nabavci biće doneta po otvaranju ponuda, a Naručilac će obavestiti ponuđače o rezultatima konkursa.