You are here

Poziv za nabavku softvera za monitoring

17. 12. 2014.

Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje poziv za prikupljanje ponuda za:

Nabavku softvera za monitoring serverske infrastrukture i računarske mreže RNIDS-a

Ponuda se smatra blagovremenom ako je RNIDS-u podneta do 22. 12. 2014. godine u 12h. Ponude treba da budu dostavljene elektronski, putem elektronske pošte, na adresu sa naznakom predmeta ponude, nazivom i adresom ponuđača.

Preuzmite dokument: PREDMET I OPŠTI USLOVI NABAVKE (PDF, 428 KB)