You are here

Poziv za nabavku usluge izrade Akta o bezbednosti IKT sistema RNIDS-a

12. 12. 2016.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za:

Nabavku usluge izrade Akta o bezbednosti IKT sistema RNIDS-a

Ovaj postupak nabavke se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki Fondacije RNIDS. Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa priloženim uslovima nabavke.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je Naručiocu podneta do 20. 12. 2016, do 15:00 časova. Neblagovremeno podnete ponude komisija Naručioca neće razmatrati.

Ponuđači podnose ponudu elektronskom poštom, u PDF formatu, sa naslovom (Subject): „Ponuda za nabavku usluge izrade Akta o bezbednosti IKT sistema RNIDS-a“ na adresu konkurs[at]rnids.rs.

Odluka o dodeli ugovora o nabavci biće doneta u roku od 7 dana od dana otvaranja ponuda.

Preuzmite dokument: PREDMET I USLOVI NABAVKE (256 KB)