You are here

Poziv za prikupljanje ponuda za projektovanje IKT infrastrukture RNIDS-a

19. 06. 2015.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) obaveštava potencijalne ponuđače da je pokrenula postupak prikupljanja ponuda za:

Nabavku usluge „Projektovanje IKT infrastrukture RNIDS-a“

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da se putem elektronske pošte prijave na adresu , sa naznakom predmeta ponude, nazivom i adresom ponuđača. Na osnovu poslate poruke, svim zainteresovanim ponuđačima biće poslata konkursna dokumentacija.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je RNIDS-u podneta do 3. 7. 2015. u 15h.