You are here

Predstavljen nacrt Statuta RNIDS-a

09. 05. 2011.

U Domu internet domena Srbije 9. maja predstavljen je nacrt Statuta Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), koji je usklađen sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama, u primeni od 1. marta 2011.

Predlog Statuta razmatraće Skupština RNIDS-a 28. maja, a po njemu RNIDS ostaje isto pravno lice, ali se uvodi novi upravljački organ Konferencija suosnivača. Ona preuzima najveći deo nadležnosti sadašnje Skupštine RNIDS-a, dok deo nadležnosti prelazi na Upravni odbor. Novina je i da isto lice ne može da bude član Upravnog odbora i ovlašćeni predstavnik člana Konferencije suosnivača.

Moderator diskusije o nacrtu Statuta RNIDS-a bio je Slobodan Marković, a u radu skupa učestvovalo je više od dvadeset članova Skupštine RNIDS-a.

Rok za podnošenje amandmana na nacrt Statuta RNIDS-a ističe 13. maja.