You are here

Preostalo je manje od 10 procenata slobodnih IPv4 adresa

08. 02. 2010.
IPV4 protokol je omogućio adresiranje nešto više od četiri milijarde IP adresa, što se u trenutku njegovog nastanka činilo više nego dovoljnim brojem.

 

ICANN je objavio da je trenutno preostalo još oko 10 odsto IP adresa (oko 400 miliona adresa) koje nisu nikom dodeljene, a očekuje se da će i one biti zauzete u naredne dve godine. Kako sve dodeljene adrese još uvek nisu iskorišćene, realan nedostatak IPv4 adresa se neće osetiti u najbližoj budućnosti.

 

S obzirom na malu preostalu rezervu IPV4 adresa, jasno je da treba planirati prelazak na IPv6 sistem adresiranja koji će omogućiti registrovanje čak 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 adresa, naspram 4.294.967.296 adresa kod IPv4 protokola.

 

VIŠE INFORMACIJA: o IPv6 protokolu