You are here

Produžavanje života .yu domena za one koji žele

31. 10. 2008.
Za sva preduzeća i udruženja koja nisu prešla na .rs domen, a još koriste .yu domen, produženje registracije važi od 3. novembra 2008. do 2. marta 2009.

 

Posle tog roka prestaće da postoje na Internetu. Ali to nije sve: dodatni rok za produženje počinje 3. marta i završava se 30. aprila sledeće godine. Ko to uradi, ponovo će oživeti svoje prisustvo na Internetu; preostali .yu domeni čija važnost nije produžena, trajno se brišu iz registra 4. maja 2009.

 

Ni tu nije kraj: održavanje registra .yu domena i dostavljanje informacija prestaje 30. septembra dogodine, bez obzira na datum kada je obavljeno produženje, zauvek odumire na Internetu! Ukoliko preduzeće ili udruženje ne produži registraciju domena (www.nekafirma.co.yu) do 2. marta 2009, više neće moći da korste svoj sajt i elektronsku poštu na Internetu. Odluči li, međutim, da to obavi do 30. aprila iste godine, ponovo će imati sajt i e-mail sve do poslednjeg dana korišćenja .yu domena – 30. septembra 2009. To je tačka na .yu.

 

Dakle, ne završi li se posao do 30. aprila, već 4. maja 2009. podaci se trajno brišu.
Nikad nije kasno i kada se zakasni: obratite se nekom od Internet provajdera, to jest ovlašćenih registara .rs domena širom Srbije i saznajte šta treba da uradite.

 

POGLEDAJTE: Saopštenje