You are here

Rezultati projekata koje je sufinansirao RNIDS

17. 11. 2010.
RNIDS je na osnovu finansijskog plana za 2010. godinu, Pravilnika o kriterijumima i merilima za finansiranje projekata i odluke svog Upravnog odbora od 23. aprila 2010. raspisao Konkurs za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruju osnovni ciljevi Registra utvrđeni Pravilima Fonda i drugim aktima RNIDS-a.
 
Konkurs za sufinansiranje projekata realizovan je u dva konkursna kruga. U prvom krugu prijave su podnošene do 31. maja. Podneto je ukupno 35 prijava. U prvom konkursnom krugu 13 projekata koji su ocenjeni najboljim, dobila su podršku od RNIDS-a i učešće u sufinansiranju u ukupnom iznosu od preko 2.800.000 dinara. Ukupna vrednost svih projekata u ovom krugu iznosila je preko 10.000.000 dinara.
 
U drugom krugu prijave za sufinansiranje projekata podnošene su do 31. avgusta. Komisija je posle razmatranja izabrala 15 projekata za sufinansiranje u ukupnom iznosu od 3.305.000 dinara. Ukupna vrednost odobrenih projekata u drugom krugu iznosi preko 8.000.000 dinara.
 
U kompletnom ovogodišnjem ciklusu sufinansiranja u dva konkursna roka, RNIDS je odobrio sufinansiranje ukupno 28 projekata u ukupnom iznosu od preko 6.100.000 dinara. Ukupna predviđena vrednost svih sufinansiranih projekata je preko 18.000.000 dinara.
 
RNIDS je sufinansirao projekte u tri oblasti:
 
Marketing ovlašćenih registara
Organizovanje stručnih skupova
Razvoj novih servisa na Internetu
U okviru razvoja novih servisa, postavljene su i Internet prezentacije mesnih zajednica Grada Sombora: