You are here

RNIDS na Bulgarian Internet Week

03. 06. 2015.

U Bugarskoj se od 1. do 5. juna održava serija događaja posvećena Internetu i industriji internet domena, popularno nazvana Bulgarian Internet Week. Predstavnici RNIDS-a učestvovali su u pripremi i biće govornici na tri regionalna internet skupa koji se održavaju u Sofiji, kao prateći događaji konferencije EuroDIG.

Najpre se 3. juna održava South Eastern European Dialogue on Internet Governance - SEEDIG, koji je regionalna IGF (Internet Governance Forum) inicijativa za otvoreni i neformalni dijalog o upravljanju Internetom, namenjen svim akterima iz jugoistočne Evrope. Tema skupa je "Multistakeholder Internet governance: from global debates to South Eastern European realities" i okuplja pojedince i predstavnike vlada, međuvladinih organizacija, civilnog društva, privatnog sektora i tehničkih eksperata. U organizacionom timu SEEDIG-a je i Dušan Stojičević, predsednik Upravnog odbora RNIDS-a, a biće prisutan i predstavnik Direkcije za eUpravu Republike Srbije.

DOMAINfest Sofia 2015 se takođe održava 3. juna u Sofiji, kao događaj koji po 10. put okuplja profesionalce iz domenske industrije iz cele Evrope. Posvećen je premošćavanju jaza između domenske industrije, onlajn oglašavanja, tehnoloških inovacija, društvenih medija i mobilnih platformi. Na sesiji pod nazivom "State of the Domain Market and Industry Climate" učestvuje i Vojislav Rodić, predsednik Konferencije suosnivača RNIDS-a.

Centralni događaj, konferencija EuroDIG 2015, održava se 4. i 5. juna, a u pripremi nekoliko sesija je učestvovao i Dušan Stojičević, koji je i panelista sesije "Internationalised Domain Names". EuroDIG je panevropski dijalog o upravljanju Internetom, nastao 2008. samoorganizovanjem članova evropske internet zajednice, kao evropska verzija IGF-a. Akteri koji učestvuju u programu EuroDIG-a su predstavnici civilnog društva, privatnih kompanija, tehničke i akademske zajednice, kao i evropskih vlada, institucija i organizacija, uključujući Evropsku komisiju, Evropski parlament, Savet Evrope i Evropsku radiodifuznu uniju.

VIŠE INFORMACIJA: