You are here

RNIDS podržao izradu „klimerko” uređaja

03. 10. 2023.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) podržala je projekat Internet društva Srbije i omogućila izradu nove količine „klimerko” uređaja koji mere zagađenje vazduha.

Internet društvo Srbije razvilo je najveću mrežu indikativnog građanskog merenja zagađenja vazduha u Srbiji i do sada je instalirano više od 350 „klimerko” uređaja. Očitavanja sa postavljenih mernih uređaja dostupna su na veb-sajtu klimerko.org, pa građani mogu pratiti kvalitet vazduha u svom okruženju. Zahvaljujući izradi novih uređaja, biće proširena „klimerko” mreža na mestima gde nema dovoljno uređaja ili nedostaju državne automatske stanice, pre svega u rejonu Zapadne Srbije i u Kolubarskom okrugu.

Kako rade „klimerko” uređaji

„Klimerko” je tzv. uradi sam (DIY) senzor uređaj za merenje koncentracije suspendovanih čestica u vazduhu, čime indikuje kvalitet vazduha, pored toga što meri temperaturu, vlažnost vazduha i vazdušni pritisak. Uređaj meri spoljni kvalitet vazduha i mora biti postavljen na terasi, dvorištu i drugoj otvorenoj površini, povezan na vaj-faj signal od 2.4 GHz i mora mu biti obezbeđeno napajanje električnom energijom (220V).

„Klimerko” je open hardware, open software uređaj, te ga građani mogu napraviti i sami prateći dostupna uputstva.

Prijavite se za „klimerko” uređaj

Internet društvo Srbije otvorilo je prijave za podelu novoizrađenih „klimerko” uređaja, a prijava se popunjava na sledećem linku.