You are here

S pravnicima iz BiH o domenskim sporovima

17. 10. 2022.

Direktor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), Dejan Đukić, učestvovao je na događaju koji je održan na Pravnom fakultetu Univerziteta Union povodom studijske posete delegacije Zavoda za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine institucijama Republike Srbije.

Događaj je održan 13. i 14. oktobra sa ciljem da se sa kolegama iz Bosne i Hercegovine razmene iskustva i porazgovara o najboljim praksama. Na poziv Fakulteta i prof. dr Maria Lukinovića, o alternativnom rešavanju sporova povodom naziva internet domena i odnosu sudskog i vansudskog rešavanja sporova govorili su direktor Fondacije RNIDS, Dejan Đukić, kao i advokat Dragan Milić.

Pored toga, reči je bilo i o otkrivanju krivotvorenih proizvoda i postupcima tim povodom, plagijatima i pirateriji na internetu, slobodnom protoku robe, te načelno o praksama u pogledu zaštite intelektualne svojine, što na internetu, što oflajn.