You are here

Sastanak ovlašćenih registara RNIDS-a

10. 05. 2011.

U Domu internet domena Srbije 9. maja održan je sastanak ovlašćenih registara RNIDS-a, kojem su prisustvovali predstavnici 12 ovlašćenih registara.

Na sastanku je diskutovano o sledećim temama:
- predlozi Radne grupe za unapređenje funkcionalnosti softvera za registraciju domena
- ispravljanje grešaka u nazivima registranata
- statistički izveštaji o registraciji .rs domena
- propagacija informacije o whois servisu za .rs domen

Zaključci sa skupa biće obrađeni i predloženi Upravnom odoboru RNIDS-a na usvajanje.