You are here

Strategija RNIDS-a za period od 2023. do 2027. godine

06. 11. 2023.

Upravni odbor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) doneo je, nakon prethodnih konsultacija sa Konferencijom suosnivača, Strategiju RNIDS-a za period od 2023. do 2027. godine.

Na osnovu analize dosadašnjih pokazatelja uspeha poslovanja Fondacije, data su strateška usmerenja, koja će biti operacionalizovana kroz godišnje planove za razvoj RNIDS-a tokom pet godina.

U novoj strategiji definisana je vizija RNIDS-a koja Fondaciju pozicionira kao organizaciju čija se stručnost, inovativnost i povezanost sa zajednicom koristi za unapređenje stabilnosti internet servisa u Srbiji. Shodno novoj misiji, RNIDS je organizacija koja posluje na nedobitnim osnovama, a obezbeđuje vrhunske usluge u oblasti registracije i funkcionisanja nacionalnih internet domena i povezanih usluga, uz podizanje svesti o značaju bezbednog korišćenja interneta i pružanje podrške zajednici.

Strategija kao prioritetne strateške oblasti prepoznaje:

  • Upravljanje infrastrukturom registra nacionalnih internet domena;
  • Odnose sa zainteresovanim stranama;
  • Nastup na tržištu, marketing i komunikacije;
  • Podršku internet zajednici.

Kada je reč o upravljanju infrastrukturom, glavni predloženi strateški ciljevi obuhvataju potpunu raspoloživost ključnih servisa, aktivan rad ovlašćenih registara na poslovima registracije domena i unapređenu saradnju sa njima u oblastima tehničkog sistema, pravila i bezbednosti, najviši nivo bezbednosti registra, kao i zahtev da uvedene nove usluge budu u skladu sa najboljom praksom.

Za drugu stratešku oblast – odnose sa zainteresovanim stranama, kao strateški ciljevi postavljeni su: aktivnije učešće suosnivača u radu Konferencije, proaktivniji nastup RNIDS-a prema državnim organima (prevashodno na poslovima CERT-a), razmena i primena dobre prakse u radu nacionalnih registara i drugih organizacija.

U pogledu tržišnog nastupa, strateški ciljevi tiču se većeg rasta broja registrovanih nacionalnih domena u odnosu na prirodni rast na godišnjem nivou, unapređenja saradnje sa ovlašćenim registrima putem ciljanih marketinških i edukativnih aktivnosti, povećanja prepoznatljivosti nacionalnih domena i boljeg razumevanja trenutnih i potencijalnih korisnika o upotrebi interneta.

Za četvrtu stratešku oblast predviđena je podrška naučnim aktivnostima, organizacijama i ustanovama u skladu sa ciljevima organizacije, kao i podrška razvoju preduzetništva i mladih talenata.

Preuzmite strategiju na linku.