You are here

Treća godišnja konferencija "Intelektualna svojina i Internet"

03. 05. 2017.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, organizovaće treću godišnju konferenciju „Intelektualna svojina i Internet“, 1. juna 2017. na Pravnom fakultetu (Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd), sa početkom u 10.30.  

Odgovornost hosting provajdera za povredu žiga, dokazivanje u postupku rešavanja sporova povodom registracije naziva internet domena i povreda žiga na društvenim mrežama, biće tema prve sekcije Konferencije koju uvodnim izlaganjem o istorijatu naziva internet domena otvara Roj Arends (Roy Arends), vodeći naučni istraživač Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve (ICANN - Internet Corporation for Asigned Names and Numbers).  

Drugi deo Konferencije pod nazivom "Autorsko pravo i Internet" biće posvećen autorskopravnim aspektima prekogranične prenosivosti internetskih (onlajn) sadržaja, onlajn emitovanju i reemitovanju radio i TV programa u EU i autorskopravnom režimu nastave na daljinu.
 
Prijave za konferenciju su zatvorene zbog popunjenih kapaciteta, a za sve zainteresovane biće omogućen direktan prenos na sajtu RNIDS-a i na našoj Fejsbuk stranici.  
 

PROGRAM KONFERENCIJE

Svečano otvaranje:

  • prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Danko Jevtović, direktor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS)
  • prof. dr Dušan V. Popović, predsednik Organizacionog i programskog odbora Konferencije i predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva internet domena

Uvodno izlaganje:

  • Istorijat naziva internet domena (The History of Naming on the Internet): Roj Arends (Roy Arends), vodeći naučni istraživač ICANN-a

Sekcija 1: Nazivi internet domena i žigom zaštićene oznake

Predsedavajući: prof. dr Slobodan M. Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  • Odgovornost hosting provajdera za povredu žiga – pravni okvir i praksa u Republici Srbiji: prof. dr Mario Reljanović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“
  • Dokazivanje u postupku rešavanja sporova povodom registracije naziva internet domena: doc. dr Marko Jovanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, potpredsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva internet domena
  • Povreda žiga na društvenim mrežama: Novak Vujičić, master prava, advokat u kancelariji „Samardžić u saradnji sa Specht&Partner Rechtsanwalt“, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Sekcija 2: Autorsko pravo i Internet

Predsedavajuća: prof. dr Marija Karanikić Mirić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  • Onlajn emitovanje i reemitovanje radio i TV programa u Evropskoj uniji: prof. dr Slobodan Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Autorskopravni režim nastave na daljinu: o (ne)adekvatnosti postojećih ograničenja prava: prof. dr Dušan V. Popović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Autorskopravni aspekti prekogranične prenosivosti internetskih (onlajn) sadržaja: doc. dr Sanja Radovanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Završna reč i svečano zatvaranje Konferencije

PREUZMITE: Program treće godišnje konferencije "Intelektualna svojina i Internet" (PDF 918 KB)