You are here

Usluga WHOIS za domene .rs

08. 11. 2010.
RNIDS je na svojoj lokaciji omogućio uslugu WHOIS koja omogućava pregled baze podataka o registrovanim domenima .rs. Ova usluga se najčešće koristi za proveru da li je neki domen .rs registrovan.

 

Ukoliko je uneti domen registrovan, usluga WHOIS omogućava prikaz podataka o registrantu, pravnom ili fizičkom licu, koje je domen registrovalo. Podaci koje RNIDS objavljuje na svojoj usluzi WHOIS definisani su Opštim uslovima o registraciji .rs domena.

 

Ovu uslugu mogu koristiti svi korisnici Interneta bez ograničenja, a prikazani podaci se nalaze u bazi podataka RNIDS-a. Usluga WHOIS ne prikazuje lične podatke registranta domena (broj telefona, adresa elektronske pošte, broj faksa i sl.) i ne može da se koristi za pronalaženje adresa elektronske pošte.

 

DETALJNIJE: o WHOIS usluzi